Σάββατο 24 Ιουλίου 2021

ασθενείς προστασία

Μέτρα για τα προσωπικά δεδομένα από το Υπουργείο Υγείας

Μέτρα για τα προσωπικά δεδομένα από το Υπουργείο Υγείας

Μία σειρά προβλέψεων για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από το Υπουργείο Υγείας περιλαμβάνει ο Νόμος 4600/2019. Σύσταση Αυτοτελούς Γραφείου Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων Μεταξύ άλλων, με το άρθρο 82 προβλέπεται η σύσταση αυτοτελούς γραφείου Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (ΥΠΔ), το οποίο υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Υγείας. Το αυτοτελές γραφείο ΥΠΔ στελεχώνεται από τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (ΥΠΔ […]