Δευτέρα 02 Αυγούστου 2021

ασφάλεια των πολιτών

 ΕΔΔΑ: Η ασφάλεια των πολιτών υπερτερεί των δικαιωμάτων του κατηγορούμενου  “τρομοκράτη”

 ΕΔΔΑ: Η ασφάλεια των πολιτών υπερτερεί των δικαιωμάτων του κατηγορούμενου  “τρομοκράτη”

Σε μια απόφαση  που σταθμίζει την ασφάλεια ως υπέρτερο αγαθό δημοσίου συμφέροντος από τα δικαιώματα των καταδικασμένων (και) για υποθέσεις τρομοκρατίας , κατάληξε πρόσφατα το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου στην υπόθεση Laurence Guimon VS Γαλλίας (Απόφαση 11ης Απριλίου του 2019). Το δικαστήριο απέρριψε την προσφυγή της καταδικασμένης ως μέλος της ΕΤΑ κατά της Γαλλίας […]