Τρίτη 27 Ιουλίου 2021

ατομικές συμβάσεις

Δικαστήριο ΕΕ: «Ναι» σε ατομικές συμβάσεις εργασίας στα νοσοκομεία

Δικαστήριο ΕΕ: «Ναι» σε ατομικές συμβάσεις εργασίας στα νοσοκομεία

Το «πράσινο φως» ανάβει το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την πρόσληψη καθαριστριών  και άλλων εργαζομένων σε νευραλγικούς τομείς των δημοσίων νοσοκομείων,  όπως σίτιση και φύλαξη με ατομικές συμβάσεις εργασίας , εφόσον δεν επαρκεί το υπάρχον προσωπικό  και συντρέχουν απρόβλεπτες ή επείγουσες περιστάσεις.