Κυριακή 26 Μαϊου 2024

αύξησης του ορίου ηλικίας αποχώρησης των δικαστών

Βασίλης Φαϊτάς: Η προοπτική της αύξησης του ορίου ηλικίας αποχώρησης των δικαστών

Βασίλης Φαϊτάς: Η προοπτική της αύξησης του ορίου ηλικίας αποχώρησης των δικαστών

Η συζήτηση για την αύξηση του ορίου ηλικίας αποχώρησης των δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών από την υπηρεσία [1] ξεκίνησε στα μέσα του 2016. Δύο έτη αργότερα κατατίθεται στη Βουλή, στο πλαίσιο της συνταγματικής αναθεώρησης, συγκεκριμένη πρόταση τροποποίησης του άρθρου 88 παρ. 5 του Συντάγματος. Σύμφωνα με αυτή οι δικαστικοί λειτουργοί θα αποχωρούν υποχρεωτικά από την […]