Κυριακή 20 Ιουνίου 2021

Βασίλης Δ. Νουλέζας

Αναχρονιστική βαρβαρότητα και κατάχρηση εξουσίας η προφυλάκιση του ζεύγους Παπαντωνίου.

Αναχρονιστική βαρβαρότητα και κατάχρηση εξουσίας η προφυλάκιση του ζεύγους Παπαντωνίου.

Η προσωρινή κράτηση -έσχατο μέτρο δικονομικού καταναγκασμού- καταργεί το τεκμήριο της αθωότητας που προστατεύεται στην ΕΣΔΑ άρθρο 5 και το Σύνταγμα άρθρ5παρ.3και 6 Αποτελεί ουσιαστικά προκαταβολή ποινής. Κάθε κατηγορούμενος είναι, -τεκμαίρεται- μέχρι την αμετάκλητη καταδίκη του, αθώος. Η δυνάμει δικαστικού εντάλματος διαταχθείσα προσωρινή κράτηση και προσωρινή στέρηση της ελευθερίας του πρ. Υπουργού κυβερνήσεων και ιστορικού […]