Δευτέρα 27 Ιουνίου 2022

Γεώργιος Καφφές

Γεώργιος Καφφές: Συνταγματική αναθεώρηση και δικαιοσύνη*

Γεώργιος Καφφές: Συνταγματική αναθεώρηση και δικαιοσύνη*

Το σύνταγμα μας είναι αυστηρό και οι διατάξεις του δεσμεύουν απόλυτα τους δικαστές κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Όταν λοιπόν τέθηκε στο δημόσιο διάλογο ως θέμα, η αλλαγή των προβλεπόμενων, με συνταγματική διάταξη, ορίων ηλικίας αποχώρησης των δικαστών από την υπηρεσία, οι περισσότεροι δικαστές αντιδράσαμε. Γράφει ο εφέτης Γεώργιος Καφφές Η αντίδραση έβγαινε αβίαστα […]