Κυριακή 26 Ιουνίου 2022

Γεώργιος Π. Καραμιζάρης

Γεώργιος Καραμιζάρης: Οι εξελίξεις στο χώρο της ψηφιακής Δικαιοσύνης

Γεώργιος Καραμιζάρης: Οι εξελίξεις στο χώρο της ψηφιακής Δικαιοσύνης

Το μακρινό Νοέμβριο του 2012, έχοντας «ζαλιστεί» από τις επιπτώσεις της θερινής επιβολής του ΦΠΑ στις δικηγορικές αμοιβές και πιστεύοντας, αφελώς, ότι η εποχή των μνημονίων δεν θα μπορούσε να διαρκέσει  περισσότερο από τη Γερμανική κατοχή, είχα δημοσιεύσει ένα άρθρο μου στη Δικηγορική Επικαιρότητα, πράγματι δικηγορικό και επίκαιρο,για την ηλεκτρονική κατάθεση των δικογράφων. Γράφει ο […]