Τετάρτη 21 Απριλίου 2021

δημόσιος διάλογος

Παντελής Αντ. Μαρκούλης: Πεδίο εφαρμογής του τεκμηρίου αθωότητας

Παντελής Αντ. Μαρκούλης: Πεδίο εφαρμογής του τεκμηρίου αθωότητας

Το τεκμήριο της αθωότητας αποτελεί την αυτονόητη συνέπεια του ουσιαστικού ποινικού δικαίου, το οποίο αφενός στηρίζεται στην αρχή της ενοχής, αφετέρου προσδιορίζεται ως προς το περιεχόμενο και τα όριά του από την αρχή της προστασίας της ανθρώπινης αξιοπρέπειας

Γεώργιος Καφφές: Συνταγματική αναθεώρηση και δικαιοσύνη*

Γεώργιος Καφφές: Συνταγματική αναθεώρηση και δικαιοσύνη*

Το σύνταγμα μας είναι αυστηρό και οι διατάξεις του δεσμεύουν απόλυτα τους δικαστές κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Όταν λοιπόν τέθηκε στο δημόσιο διάλογο ως θέμα, η αλλαγή των προβλεπόμενων, με συνταγματική διάταξη, ορίων ηλικίας αποχώρησης των δικαστών από την υπηρεσία, οι περισσότεροι δικαστές αντιδράσαμε. Γράφει ο εφέτης Γεώργιος Καφφές Η αντίδραση έβγαινε αβίαστα […]