Παρασκευή 23 Απριλίου 2021

διαγωνισμοί

Πρόσληψη με διαγωνισμό: Σε περίπτωση μη πλήρωσης των θέσεων ο εργοδότης υποχρεούται να προσλάβει τους επιλαχόντες  

Πρόσληψη με διαγωνισμό: Σε περίπτωση μη πλήρωσης των θέσεων ο εργοδότης υποχρεούται να προσλάβει τους επιλαχόντες  

Οι όροι της προκήρυξης δύνανται να προβλέπουν την αξιολόγηση και κατάταξη των υποψηφίων βάσει μόνο των αποδεικνυόμενων προσόντων εκάστου ή και την υποβολή αυτών σε εξέταση, επιτυχών δε θεωρείται ο υποψήφιος που κατέλαβε σειρά επιτυχίας αντιστοιχούσα προς τον αριθμό των προκηρυχθεισών θέσεων

Ηλεκτρονικά θα διεξαχθούν οι διαγωνισμοί του ΑΣΕΠ (εγκύκλιος ΥΠΕΣ)

Ηλεκτρονικά θα διεξαχθούν οι διαγωνισμοί του ΑΣΕΠ (εγκύκλιος ΥΠΕΣ)

Κανονικά θα πραγματοποιηθούν οι διαδικασίες προσλήψεων προσωπικού ορισμένου ή αορίστου χρόνου Με εγκύκλιο που εξέδωσε σήμερα το Υπουργείο Εσωτερικών καθίσταται σαφές ότι τα μέτρα προστασίας από τον κορωναϊό δεν θα επηρεάσουν τη διεξαγωγή διαγωνισμών που έχουν ανακοινωθεί για προσλήψεις προσωπικού μέσω του ΑΣΕΠ. Στην εγκύκλιο προβλέπεται ότι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν όλα τα δικαιολογητικά […]

Τροπολογία στο «αναπτυξιακό νομοσχέδιο» για το ξεμπλοκάρισμα των διαγωνισμών των μεγάλων έργων

Τροπολογία στο «αναπτυξιακό νομοσχέδιο» για το ξεμπλοκάρισμα των διαγωνισμών των μεγάλων έργων

Τροποποιήσεις που “είναι αναγκαίες για την έγκαιρη περάτωση των διαγωνιστικών διαδικασιών των έργων αλλά και την απρόσκοπτη λειτουργία του εργοληπτικού κλάδου σε συνθήκες πραγματικού και υγιούς ανταγωνισμού ” -όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση- περιλαμβάνει η τροπολογία που κατατέθηκε από τους συναρμόδιους υπουργούς, στο αναπτυξιακό νομοσχέδιο. Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση “θα πρέπει ειδικότερα να αρθούν […]