διαταραχή υπηρεσιών

Μία στις δύο Ευρωπαϊκές επιχειρήσεις έχει πέσει θέμα «χάκινγκ»

Μία στις δύο Ευρωπαϊκές επιχειρήσεις έχει πέσει θέμα «χάκινγκ»

Περισσότερες από τις μισές επιχειρήσεις στην Ευρώπη (54%) αντιμετώπισαν τουλάχιστον μία ψηφιακή επίθεση τους τελευταίους 24 μήνες, η οποία οδήγησε σε κάποια διαταραχή των δραστηριοτήτων τους. Τα πιο κοινά αποτελέσματα των επιθέσεων ήταν: διαταραχή υπηρεσιών (31%), θέματα ακεραιότητας δεδομένων (18%) και απώλεια δεδομένων (15%). Οι εταιρείες στη Μεγάλη Βρετανία και την Ισπανία αντιμετωπίζουν τους μεγαλύτερους […]