Τρίτη 07 Δεκεμβρίου 2021

διαχειριστής ιστοσελίδας

Ποιοι είναι συνυπεύθυνοι με το Facebook  σε περιπτώσεις παράνομης συλλογής προσωπικών δεδομένων

Ποιοι είναι συνυπεύθυνοι με το Facebook  σε περιπτώσεις παράνομης συλλογής προσωπικών δεδομένων

Συνυπεύθυνο από κοινού με την Facebook, για την συλλογή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα θεωρεί το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης τον διαχειριστή ιστοσελίδας που έχει ενσωματωμένο το γνωστό σε όλους “Like” του προσφιλούς μέσου κοινωνικής δικτύωσης. Το Δικαστήριο κλήθηκε να απαντήσει σε προδικαστικό ερώτημα που τέθηκε από γερμανικό περιφερειακό δικαστήριο σχετικά με το θέμα της συνυπαιτιότητας του διαχειριστή ιστοσελίδας με […]