Τετάρτη 22 Μαρτίου 2023

Διεθνής Ομοσπονδία Καθηγητών Γαλλικής

Ξεκινά το 3ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο της FIPF με θέμα «Γαλλικά, πάθος για το αύριο!»

Ξεκινά το 3ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο της FIPF με θέμα «Γαλλικά, πάθος για το αύριο!»

Η Διεθνής Ομοσπονδία Καθηγητών Γαλλικής (Fédération Internationale des Professeurs de Français – FIPF), η Επιτροπή Δυτικής Ευρώπης (Commission de l’Europe de l’Ouest – CEO), η Επιτροπή Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης (Commission de l’Europe Centrale et Orientale – CECO), ο Σύνδεσμος Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Ελλάδος (Association des Professeurs de Français de Formation Universitaire de […]