Κυριακή 24 Οκτωβρίου 2021

Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών (ΔΕΔ)

Η υπηκοότητα δεν «μπλοκάρει» την φορολόγηση στο εξωτερικό

Η υπηκοότητα δεν «μπλοκάρει» την φορολόγηση στο εξωτερικό

Η μόνιμη διαμονή της οικογένειας φορολογουμένου στην Ελλάδα, η κατοχή ακινήτου στην Ελλάδα ή η διατήρηση τραπεζικών λογαριασμών στην ημεδαπή, δεν αποτελούν από μόνα τους στοιχεία ώστε να χαρακτηριστεί το φυσικό πρόσωπο ως φορολογικός κάτοικος της Ελλάδας.