Τρίτη 05 Δεκεμβρίου 2023

δικαίωμα ακρόασης

Ευρωπαϊκό Δικαστήριο: “Καμπάνα”στην Ελβετία για αιφνιδιασμό διαδίκων με “άγνωστα στοιχεία”

Ευρωπαϊκό Δικαστήριο: “Καμπάνα”στην Ελβετία για αιφνιδιασμό διαδίκων με “άγνωστα στοιχεία”

Τα δικαστήρια πρέπει να μην βασίζουν τις αποφάσεις τους σε πραγματικά ή νομικά στοιχεία που δεν έχουν  συζητηθεί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας και τα οποία οδηγούν στην έκβαση συμπερασμάτων, τα οποία κανένα από τα μέρη δεν θα μπορούσε να προβλέψει! Αυτό έκρινε Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και επέβαλε «καμπάνα» στην Ελβετία για παραβίαση […]