Σάββατο 04 Δεκεμβρίου 2021

δικαίωμα παράστασης

Κωνσταντίνος Γώγος: Επιτροπές Κτηματολογίου και δικαίωμα παράστασης

Κωνσταντίνος Γώγος: Επιτροπές Κτηματολογίου και δικαίωμα παράστασης

Παρά την ψήφιση του Ν. 2308/1995 εδώ και μία εικοσαετία μόλις τα τελευταία χρόνια έχει ξεκινήσει πανελλαδικά η προσπάθεια κτηματογράφησης των ακινήτων. Γράφει δικηγόρος Κωνσταντίνος Χ. Γώγος Μάλιστα ήδη σε κάποιες περιοχές έχει ολοκληρωθεί η ανάρτηση των πρώτων πινάκων και έχουν κατατεθεί οι σχετικές ενστάσεις με αποτέλεσμα να βρισκόμαστε σήμερα στο στάδιο της εκδίκασης ενώπιον […]

Κωνσταντίνος Γώγος: Το δικαίωμα παράστασης του Ασκούμενου Δικηγόρου

Κωνσταντίνος Γώγος: Το δικαίωμα παράστασης του Ασκούμενου Δικηγόρου

Κάθε δικηγόρος προκειμένου να αποκτήσει την Δικηγορική Ιδιότητα και μετά τη λήψη του πτυχίου του είναι υποχρεωμένος να υποστεί την διαδικασία της άσκησης. Η υποχρέωση συνάγεται από τον ίδιο τον Κώδικα περί δικηγόρων καθώς προκειμένου κάποιος να ορκιστεί ως δικηγόρος απαιτείται να έχει ολοκληρώσει την άσκησή του.   Γράφει ο δικηγόρος Κωνσταντίνος Χ. Γώγος Συγκεκριμένα, […]