Παρασκευή 03 Δεκεμβρίου 2021

δικαιούνται δώρα

Άρειος Πάγος: Και οι απασχολούμενοι με άκυρες συμβάσεις εργασίας δικαιούνται αποζημίωση και δώρα

Άρειος Πάγος: Και οι απασχολούμενοι με άκυρες συμβάσεις εργασίας δικαιούνται αποζημίωση και δώρα

Τα  επιδόματα (δώρα) εορτών και τα  επιδόματα αδείας τα δικαιούνται όχι μόνον οι εργαζόμενοι μισθωτοί  με έγκυρη σύμβαση εργασίας, αλλά και όσοι απασχολούνται βάσει άκυρης σύμβασης εργασίας, δηλαδή όσοι απασχολούνται  με απλή σχέση εργασίας, αποφάνθηκαν οι αρεοπαγίτες του Β/ΙΙ Εργατικού Τμήματος και δικαίωσαν δυο εργαζόμενους σε θυγατρική εταιρεία Δήμου. Οι αεροπαγίτες δεν παραλείπουν να επισημάνουν […]