Κυριακή 04 Δεκεμβρίου 2022

δικηγορικής εταιρείας Αρτεμίου

Ανακοίνωση – απάντηση της δικηγορικής εταιρείας Αρτεμίου, Πιερή & Συνεργάτες

Ανακοίνωση – απάντηση της δικηγορικής εταιρείας Αρτεμίου, Πιερή & Συνεργάτες

Ανακοίνωση στην οποία αναφέρει ότι δεν έχει καμία σχέση με νομικό ή/και με φυσικό πρόσωπο που είναι σε οποιαδήποτε “μαύρη λίστα” (black list) ή/και είναι πολιτικώς εκτεθειμένο πρόσωπο (politically exposed person) της Ελλάδας  ή/και είναι σε λίστα κυρώσεων (sanction list) εξέδωσε η δικηγορική εταιρεία Αρτεμίου, Πιερή & Συνεργάτες. Στην ίδια ανακοίνωση η δικηγορική εταιρεία απειλεί […]