Τρίτη 29 Νοεμβρίου 2022

δικηγορικοί σύλλογοι Ηρακλείου και Χανίων

Η Κρήτη πρωτοπορεί! Δύο δικηγορικοί σύλλογοι ασχολούνται με το περιβαλλοντικό έγκλημα

Η Κρήτη πρωτοπορεί! Δύο δικηγορικοί σύλλογοι ασχολούνται με το περιβαλλοντικό έγκλημα

Η Κρήτη πρωτοπορεί! Δύο δικηγορικοί σύλλογοι καταγράφουν και ενημερώνουν για το περιβαλλοντικό έγκλημα στο νησί με σκοπό την ευαισθητοποίηση αλλά και την τιμωρία των υπευθύνων. Οι δικηγορικοί σύλλογοι Ηρακλείου και Χανίων είναι οι πρώτο δικηγορικοί σύλλογοι της χώρας που έχουν αναλάβει τη χαρτογράφηση του περιβαλλοντικού εγκλήματος με έμφαση στις προστατευόμενες περιοχές του δικτύου NATURA 2000, […]