Πέμπτη 02 Δεκεμβρίου 2021

δικηγόρος  Γιάννης Ιωαννίδης

Ο Γ. Ιωαννίδης νέος πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου

Ο Γ. Ιωαννίδης νέος πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου

O τέως γενικός γραμματέας του υπουργείου Δικαιοσύνης  και δικηγόρος  Γιάννης Ιωαννίδης είναι ο νέος πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕλΕΔΑ), μετά τις αλλαγές που έγιναν στο Διοικητικό Συμβούλιο της  Ένωσης. Από το Δ.Σ. της ΕλΕΔΑ αποχώρησε η Κλειώ Παπαπαντολέων  από τη θέση της προέδρου λόγω των αυξημένων επαγγελματικών υποχρεώσεων της και  […]