Παρασκευή 27 Μαϊου 2022

δικηγόρος Κατερίνα Φραγκάκη

Κατερίνα Φραγκάκη: Εξίσωση για δυνατούς λύτες η υιοθεσία στην Ελλάδα

Κατερίνα Φραγκάκη: Εξίσωση για δυνατούς λύτες η υιοθεσία στην Ελλάδα

Σήμερα η υιοθεσία πραγματοποιείται για να ωφεληθεί πρωτίστως ένα παιδί, αποκτώντας οικογένεια και γονική φροντίδα. Είναι σημαντικό να σημειωθεί πόσο ευεργετική για τα παιδιά είναι η υιοθεσία, καθότι τους δίνει την ευκαιρία να αναπτύξουν σωστούς κοινωνικούς δεσμούς και τη δυνατότητα να ζήσουν σε ένα υγιές περιβάλλον, ενώ παράλληλα τα βοηθάει να ξεπεράσουν τα τραύματα του […]