Πέμπτη 26 Μαϊου 2022

δικηγόρος Φραγκάκη

Κατερίνα Φραγκάκη: Χρηστικές συμβουλές για τα διαζύγια

Κατερίνα Φραγκάκη: Χρηστικές συμβουλές για τα διαζύγια

Το Οικογενειακό Δίκαιο αναγνωρίζει δύο τρόπους διαζυγίου, το συναινετικό διαζύγιο και το διαζύγιο με αντιδικία. Το πρώτο στηρίζεται απλά στη συμφωνία των συζύγων, να λύσουν το γάμο τους ανεξάρτητα από την ύπαρξη κάποιου λόγου, ενώ για την έκδοση του δευτέρου απαιτείται η συνδρομή κάποιου λόγου από αυτούς που περιοριστικά αναφέρονται στον Αστικό Κώδικα. Σχετικά με […]