Πέμπτη 26 Μαϊου 2022

Δικηγόρου Αθηνών κ΄ Ελβετίας

Τραπεζικοί λογαριασμοί στην Ελβετία και αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών  

Τραπεζικοί λογαριασμοί στην Ελβετία και αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών  

Προσφάτως η ελβετική ομοσπονδιακή φορολογική διοίκηση (ESTV) ανακοίνωσε επισήμως την πρώτη αποστολή πληροφοριών τραπεζικών λογαριασμών σε 100 περίπου χώρες[1], στο πλαίσιο και κατ΄ εφαρμογή της συμφωνίας [2] περί αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών (Automatic Exchange of Information, AEOI / Automatischer Informationsaustausch, AIA). Του δικηγόρου Ηλία  Σ. Μπίσια* Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν, πρόκειται για πληροφορίες που […]