Δευτέρα 19 Απριλίου 2021

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΥ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ

Δημήτρης Μπόλης: Η γνωστή-άγνωστη διαμονή των Ελλήνων

Δημήτρης Μπόλης: Η γνωστή-άγνωστη διαμονή των Ελλήνων

Στο ήδη κατατεθέν νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης, στο άρθρο 10 και με τίτλο «ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΥ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ», προβλέπεται η υποχρέωση της εισαγγελίας να αναζητά τον κατηγορούμενο για να του γνωστοποιήσει το γεγονός ότι εκκρεμεί εις βάρος του ποινική υπόθεση «… με κάθε πρόσφορο μέσο, τουλάχιστον με βάση τη διεύθυνση που […]