Τετάρτη 29 Ιουνίου 2022

εγκήματα καταπολέμησης της διαφθοράς

Κύκλος επιμορφωτικών σεμιναρίων από τη Γενική Γραμματεία για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς

Κύκλος επιμορφωτικών σεμιναρίων από τη Γενική Γραμματεία για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς

Κύκλο σεμιναρίων σε όλη την Ελλάδα διοργανώνει η Γενική Γραμματεία για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς ανταποκρινόμενη  στις ανάγκες για συνεχή επιμόρφωση σε ό,τι αφορά στα θέματα οικονομικών εγκλημάτων και εγκλημάτων διαφθοράς. Η εκπαιδευτική δράση που υλοποιείται σε συνεργασία με το Φινλανδικό Εκπαιδευτικό Ινστιτούτο HAUS και την Υπηρεσία Στήριξης Ευρωπαϊκών Μεταρρυθμίσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (SRSS), απευθύνεται […]