Δευτέρα 27 Ιουνίου 2022

Ειδικό Γραμματέα Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας του Υπουργείου Εργασίας

Συνάντηση της Φ. Κούβελα με τον Ευ. Νικολαΐδη για… Κ.ΑΛ.Ο σκοπό

Συνάντηση της Φ. Κούβελα με τον Ευ. Νικολαΐδη για… Κ.ΑΛ.Ο σκοπό

Σε συνέχεια της συνεργασίας της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων (ΓΓΙΦ) με την Ειδική Γραμματεία Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, η Γενική Γραμματέας Ισότητας των Φύλων, Φωτεινή Κούβελα πραγματοποίησε συνάντηση με τον νέο Ειδικό Γραμματέα Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Ευάγγελο Νικολαΐδη, με στόχο την ενίσχυση της προώθησης των […]