Τρίτη 27 Σεπτεμβρίου 2022

Εισαγγελία Εγκλημάτων Διαφθοράς

Νομοσχέδιο «σκούπα» του Υπουργείου Δικαιοσύνης στη Βουλή

Νομοσχέδιο «σκούπα» του Υπουργείου Δικαιοσύνης στη Βουλή

Νομοσχέδιο «σκούπα» στο οποίο προβλέπονται σειρά νομοθετικών ρυθμίσεων με σκοπό, όπως αναφέρεται, τη βελτίωση της λειτουργίας και της αποτελεσματικότητας της Δικαιοσύνης αλλά και του σωφρονιστικού συστήματος, κατατέθηκε σήμερα στη Βουλή από το Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.