Κυριακή 25 Σεπτεμβρίου 2022

εισαγγελική λειτουργός

Δεν είναι δυνατόν όλα αυτά να συμβαίνουν στην Δικαιοσύνη

Δεν είναι δυνατόν όλα αυτά να συμβαίνουν στην Δικαιοσύνη

Παρά τις όποιες συνταγματικές εγγυήσεις, αναμφίβολα, καταρρέει σιγά σιγά, με την πάροδο του χρόνου, στα μάτια των πολιτών και σε σταθερή βάση τόσο ο θεσμός της Δικαιοσύνης όσο και η αξιοπιστία της. Μάλιστα, καταρρέει με την συμμετοχή μερίδας των δικαστών που κατέχουν υψηλόβαθμες θέσεις στην πυραμίδα της Δικαιοσύνης, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μια φορά την τετριμμένη […]