Παρασκευή 30 Ιουλίου 2021

εκδικητική καταγγελία

Εκδικητική καταγγελία  

Εκδικητική καταγγελία  

Η ένσταση πρέπει να περιλαμβάνει ορισμένη αίτηση και σαφή έκθεση των γεγονότων τα οποία την θεμελιώνουν, άλλως είναι αόριστη και απορρίπτεται και αυτεπαγγέλτως ως απαράδεκτη.

Εκδικητική καταγγελία

Εκδικητική καταγγελία

Άκυρη ως καταχρηστική καταγγελία, διότι υπήρξε απόρροια εκδικητικότητας και εμπάθειας της εναγομένης προς το πρόσωπο της ενάγουσας, λόγω της προηγούμενης συμπεριφοράς και των ενεργειών της ενάγουσας να προσφύγει στην Επιθεώρηση Εργασίας για την προάσπιση των εργασιακών συμφερόντων της και τη διασφάλιση της θέσης εργασίας της, των εγγράφων αναφορών που υπέβαλε στις εισαγγελικές αρχές και κυρίως […]