Κυριακή 19 Σεπτεμβρίου 2021

εκκρεμείς αιτήσεις

Γεώργιος Β. Δελής: Οι προθεσμίες ενέργειας στις εκκρεμείς αιτήσεις του νόμου για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά

Γεώργιος Β. Δελής: Οι προθεσμίες ενέργειας στις εκκρεμείς αιτήσεις του νόμου για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά

Του Γεωργίου Β. Δελή* Οι προθεσμίες ενέργειας στις εκκρεμείς αιτήσεις του ν. 3869/2010 Με την ΥΑ 93724/φ.335/19.12.2019 συστήθηκε Ομάδα Εργασίας, με αντικείμενο τη μελέτη και την πρόταση λύσεων επί του δικονομικού πλαισίου εκδίκασης των διαφορών του ν. 3869/2010 «Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων και άλλες διατάξεις και την εναρμόνιση προς στις επιταγές της παρ. […]

Ακριβή Ερμίδου: Η επίσπευση εκδίκασης των εκκρεμών αιτήσεων του ν. 3869/2010

Ακριβή Ερμίδου: Η επίσπευση εκδίκασης των εκκρεμών αιτήσεων του ν. 3869/2010

Της Ακριβής Ερμίδου* Επίκειται εντός των αμέσως επομένων ημερών να τεθεί  σε δημόσια διαβούλευση σχέδιο Νόμου, που περιέχει διατάξεις  με τις  οποίες ρυθμίζεται η επιτάχυνση εκδίκασης εκκρεμών δικών του ν. 3869/2010 . Ειδικότερα, για τις  συγκεκριμένες   ρυθμίσεις είχε συσταθεί με την ΥΑ 93724/φ.335/19.12.2019 Ομάδα Εργασίας με αντικείμενο τη μελέτη και την πρόταση λύσεων επί του […]

Χρήστος Θεοδωρόπουλος: Πως η ρύθμιση των 120 δόσεων επηρεάζει εκκρεμείς αιτήσεις του ν.3869/2010

Χρήστος Θεοδωρόπουλος: Πως η ρύθμιση των 120 δόσεων επηρεάζει εκκρεμείς αιτήσεις του ν.3869/2010

Λίαν προσφάτως ψηφίστηκε ο Ν.4611/2019 (Φ.Ε.Κ. Α’ 73/2019) («Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, τη Φορολογική Διοίκηση και τους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, Συνταξιοδοτικές Ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων και άλλες διατάξεις»), η πολυαναμενόμενη δηλαδή, ρύθμιση των 120 δόσεων για οφειλές προς τους ασφαλιστικούς οργανισμούς και τη […]