Τετάρτη 28 Ιουλίου 2021

Εκλογική άδεια

Εκλογική άδεια: Πόσες μέρες και ποιοι τη δικαιούνται!

Εκλογική άδεια: Πόσες μέρες και ποιοι τη δικαιούνται!

Έως και 3 ημέρες εκλογική άδεια δικαιούνται οι εργαζόμενοι ώστε να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα την Κυριακή και αυτές δίδονται σε απόλυτη συνάρτηση με την απόσταση που θα πρέπει να διανύσουν. Η ειδική άδεια (με αποδοχές) χορηγείται στους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα ως εξής: 1) Για τους μισθωτούς για τους οποίους εφαρμόζεται καθεστώς πενθήμερης […]