Τρίτη 27 Ιουλίου 2021

εκποίηση.

Πενταετής  απαλλαγή καταβολής δόσεων και εξαίρεση εκποίησης για αδύναμη δανειολήπτρια

Πενταετής  απαλλαγή καταβολής δόσεων και εξαίρεση εκποίησης για αδύναμη δανειολήπτρια

Δεκτό έγινε το  αίτημα μιας  μακροχρόνια άνεργης, μητέρας τριών παιδιών και με προβλήματα υγείας  να ρυθμιστεί  οφειλή της προς δύο τράπεζες που στράφηκαν εναντίον της για  ποσό λιγότερο των  11.000 ευρώ. Το Ειρηνοδικείο Καλαμάτας  με την υπ΄αρ. 97/2019 απόφασή του  (εκούσια δικαιοδοσία) έδωσε μία «ανάσα» 5 ετών στην δανειολήπτρια καθώς την απάλλαξε από την καταβολή […]