Τρίτη 03 Αυγούστου 2021

εκτεταμένη μεταρρύθμιση

Ιωάννης Μοροζίνης: Μία εκτεταμένη μεταρρύθμιση

Ιωάννης Μοροζίνης: Μία εκτεταμένη μεταρρύθμιση

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Εφόσον υπάρχει η φιλοδοξία να εισαχθεί ένα νέο κεντρικό ποινικό νομοθέτημα είναι ακατανόητη η εμμονή στη διατήρηση της αρίθμησης των άρθρων. Η εισαγωγή ενός νέου ποινικού κώδικα με ασυνέχεια στην αρίθμηση των άρθρων και με την επισήμανση υπό τα κενά άρθρα ότι αυτά καταργούνται (!) συνιστά παγκόσμια πρωτοτυπία. Είτε ο ΠΚ του 1950 […]