Τετάρτη 28 Ιουλίου 2021

εκτυπωτικά μηχανήματα

Εκτυπωτικά μηχανήματα στα δικαστήρια βάζει ο Δικηγορικός Σύλλογος

Εκτυπωτικά μηχανήματα στα δικαστήρια βάζει ο Δικηγορικός Σύλλογος

Κατά τη συνεδρίαση του ΔΣ του ΔΣΑ της 17.9.2019, κατόπιν διαλογικής συζήτησης, ελήφθησαν οι κάτωθι αποφάσεις: Με επιμέλεια και δαπάνες του Δ.Σ.Α. θα αποκατασταθεί το πρόβλημα που έχει προκύψει από την καταστροφή των οπτικών ινών του Κτηρίου 12 στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων, με τη τοποθέτηση νέων οπτικών ινών. Σε συνεννόηση με τη διοίκηση […]