Παρασκευή 30 Ιουλίου 2021

Ελεγκτική Επιτροπή.

Ποιοι εκλέγονται στην Ένωση Διοικητικών Δικαστών

Ποιοι εκλέγονται στην Ένωση Διοικητικών Δικαστών

Πρώτος σε ψήφους στις αρχαιρεσίες των Διοικητικών Δικαστών αναδείχθηκε ο εφέτης Βασίλης Φαιτάς, έως τωρα ΓΓ της Ένωσης. Μετά την καταμέτρηση, των ψηφοδελτίων των εκλογών της 10.2.2019 και με βάση το πρακτικό της Εφορευτικής Επιτροπής που συντάχθηκε στο τέλος της διαδικασίας, τα αποτελέσματα που σημειώθηκαν έχουν ως εξής : A΄ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Λαϊνιώτη […]