Τρίτη 07 Δεκεμβρίου 2021

Ελλαδα.

Παρένθετη μητρότητα: Ο προοδευτικός ελληνικός νόμος

Παρένθετη μητρότητα: Ο προοδευτικός ελληνικός νόμος

Δεκατέσσερα χρόνια μετρά ο θεσμός της παρένθετης μητρότητας  από τότε που ο Έλληνας νομοθέτης θέσπισε τη σχετική διαδικασία  προσδιορίζοντας με σαφήνεια τους όρους και τις προϋποθέσεις , ώστε να μην υποκρύπτονται πίσω από μία τέτοια πράξη ενδεχόμενες έκνομες συναλλαγές. Απαράβατο όριο για την  παρένθετη μητρότητα είναι η προσφυγή  στη Δικαιοσύνη εκ μέρους της μητέρας που […]