Τετάρτη 08 Δεκεμβρίου 2021

Ελλαδική Εκκλησία

Αντώνης Αργυρός: Επικρατούσα Θρησκεία και Συνταγματική αναθεώρηση

Αντώνης Αργυρός: Επικρατούσα Θρησκεία και Συνταγματική αναθεώρηση

Το ισχύον Σύνταγμα τής Ελλάδος  1975, όπως αναθεωρήθηκε το 1986, το 2001 και το 2008, είναι ψηφισμένο από την Αναθεωρητική Βουλή των Ελλήνων «εἰς  τὸ  ὄνομα  τῆς  Ἁγίας  καὶ  Ὁμοουσίου καὶ  Ἀδιαιρέτου Τριάδος». Ο συνταγματικός νομοθέτης ακολουθεί πιστά την συνταγματική παράδοση του τόπου μας, αφού από τα πρώτα συνταγματικά κείμενα τής επαναστατημένης Ελλάδος ήταν ψηφισμένα στο όνομα τού Τριαδικού […]