Τρίτη 06 Δεκεμβρίου 2022

ενημέρωση διανειοληπτών

Απόφαση-βόμβα για δάνεια σε Ελβετικό φράγκο

Απόφαση-βόμβα για δάνεια σε Ελβετικό φράγκο

Μετά τα ελληνικά δικαστήρια και το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) εξετάζοντας προσφυγή Ούγγρων δανειοληπτών, αποφάνθηκε ότι οι τράπεζες οφείλουν να παρέχουν επαρκή ενημέρωση περί συναλλαγματικού κινδύνου σε όσους λαμβάνουν δάνεια σε ελβετικό φράγκο. Αφορά χιλιάδες Έλληνες δανειολήπτες οι οποίοι αποδέχθηκαν τους όρους της τράπεζας για τη λήψη του δανείου τους Πρόκειται για μία απόφαση […]