Σάββατο 26 Νοεμβρίου 2022

Ενθέματα

Εκδήλωση των «Ενθεμάτων» της Αυγής για την Αλληλέγγυα κοινωνία και δημοκρατία

Εκδήλωση των «Ενθεμάτων» της Αυγής για την Αλληλέγγυα κοινωνία και δημοκρατία

Μια ουσιαστική πτυχή της δημοκρατικής λειτουργίας, την ανάγκη για  ενίσχυση και προώθηση της αλληλέγγυας οικονομίας, ανέδειξε η ανοιχτή – δημόσια συζήτηση που πραγματοποιήθηκε σήμερα στην  Ρωμαϊκή Αγορά της Θεσσαλονίκης, με την συμμετοχή και τις παρεμβάσεις εκπροσώπων των φορέων Κ.ΑΛ.Ο, ΚΟΙΝΣΕΠ, ΜΚΟ και άλλων οργανώσεων κοινωνικού – συνεργατικού χαρακτήρα. Η πορεία, τα προβλήματα, οι προοπτικές και […]