Τρίτη 06 Δεκεμβρίου 2022

ενιαία άδεια

Σωτηρία Αναστασοπούλου: Ποια είναι τα δικαιολογητικά για την ανανέωση άδειας διαμονής για εργασία;

Σωτηρία Αναστασοπούλου: Ποια είναι τα δικαιολογητικά για την ανανέωση άδειας διαμονής για εργασία;

Γράφει η Σωτηρία Αναστασοπούλου* Ως «ενιαία άδεια» ορίζεται η άδεια διαμονής που εκδίδεται από τις Ελληνικές αρμόδιες αρχές με χρήση του ενιαίου τύπου που θεσπίζεται στον Κανονισμό (ΕΚ αρ.1030/2002) του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002 και στην οποία αναγράφονται οι προϋποθέσεις πρόσβασης στην αγορά εργασίας, βάσει της οποίας επιτρέπεται στον πολίτη τρίτης  χώρας να διαμένει […]