Σάββατο 10 Δεκεμβρίου 2022

ενοικίαση φοιτητικού σπιτιού

Το Airbnb απογείωσε τα ενοίκια στα φοιτητικά διαμερίσματα!

Το Airbnb απογείωσε τα ενοίκια στα φοιτητικά διαμερίσματα!

Μπορεί ακόμα να μην έχουν ανακοινωθεί οι βάσεις παρόλα αυτά υποψήφιοι φοιτητές αλλά και οι γονείς τους έχουν βγει στο «κυνήγι» για ενοικίαση φοιτητικού σπιτιού. Κάτι εξαιρετικά δύσκολο μια και έρχονται και πάλι αντιμέτωποι με την αύξηση των μισθωμάτων των ακινήτων, αλλά και με το φαινόμενο «Airbnb», το οποίο καλά κρατεί. Στην Αττική, η εξεύρεση […]