Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου 2024

ενοχή προσώπου

Δημήτρης Μπόλης: Τεκμήριο αθωότητας και Δημόσια Αρχή

Δημήτρης Μπόλης: Τεκμήριο αθωότητας και Δημόσια Αρχή

Τόσο η ψήφιση του νόμου 4569/2019 (που ενσωμάτωσε στην εθνική μας νομοθεσία την Ευρωπαϊκή οδηγία 2016/343/ΕΕ περί του τεκμηρίου αθωότητας), όσο και η εξακολουθηματική το τελευταίο διάστημα ενασχόληση των πολιτών με ποινικές κυρίως υποθέσεις ευρύτερου κοινωνικού ενδιαφέροντος, διατηρεί συνεχώς επίκαιρη τη συζήτηση περί του τεκμηρίου αθωότητας. Αναλύει ο δικηγόρος Δημήτρης Μπόλης Ήδη στη Διακήρυξη των […]