Σάββατο 01 Απριλίου 2023

Εξαίρεση Δικαστή

Μάγια Μήνα: “Δε μπορεί σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο να δικάζει δικαστής που είναι «εχθρός» της μητέρας του κατηγορούμενου”

Μάγια Μήνα: “Δε μπορεί σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο να δικάζει δικαστής που είναι «εχθρός» της μητέρας του κατηγορούμενου”

Σε μια απόφαση που ενισχύει την αρχή της αμεροληψίας των δικαστών προχώρησε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου(Škrlj κατά Κροατίας της 11.07.2019), το οποίο έκρινε ότι παραβιάζεται το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη του κατηγορουμένου σε περίπτωση μη εξαίρεσης δικαστή που έχει προσωπική εμπάθεια προς την μητέρα του. Αναλύει η δικηγόρος Μάγια Μήνα* Η τροχαία «έγραψε» […]