Κυριακή 04 Δεκεμβρίου 2022

εξάλειψη των φυλετικών διακρίσεων

Εκλογή της Τίνας Σταυρινάκη στην Επιτροπή του ΟΗΕ για την εξάλειψη των φυλετικών διακρίσεων

Εκλογή της Τίνας Σταυρινάκη στην Επιτροπή του ΟΗΕ για την εξάλειψη των φυλετικών διακρίσεων

Η Διάσκεψη των Κρατών Μερών στη Σύμβαση του ΟΗΕ για την εξάλειψη των φυλετικών διακρίσεων (CERD) εξέλεξε την κα Τίνα Σταυρινάκη, ως ανεξάρτητη εμπειρογνώμονα. Η Επιτροπή του ΟΗΕ για την εξάλειψη των φυλετικών διακρίσεων αποτελείται από 18 μέλη-ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες και επιβλέπει την εφαρμογή της Σύμβασης από τα Κράτη. Η θητεία των μελών-ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων είναι τετραετής. […]