Πέμπτη 21 Οκτωβρίου 2021

επιβολή τέλους επιτηδεύματος

ΑΑΔΕ: Οδηγίες σχετικά με την επιβολή του τέλους επιτηδεύματος

ΑΑΔΕ: Οδηγίες σχετικά με την επιβολή του τέλους επιτηδεύματος

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, σε συμμόρφωση με τη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας (απόφαση ΣτΕ 89/2019, πιλοτική δίκη), εξέδωσε Εγκύκλιο με την οποία δίνονται οδηγίες σχετικά με την επιβολή του τέλους επιτηδεύματος, στην περίπτωση που φυσικό πρόσωπο που ασκούσε επιχειρηματική δραστηριότητα είχε κατά το παρελθόν προβεί στην έναρξη και άλλου επαγγέλματος, διαφορετικού από αυτό […]