Παρασκευή 22 Οκτωβρίου 2021

επιδίωξη

Ήταν η Ξένη Δημητρίου υποψήφια για τη προεδρία του ΚΕΘΕΑ;

Ήταν η Ξένη Δημητρίου υποψήφια για τη προεδρία του ΚΕΘΕΑ;

Δεν είναι σαφής η επιδίωξη της πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου με την οποία επέρχονται αλλαγές στον τρόπο ορισμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΕΘΕΑ. Η μεν κυβέρνηση υποστηρίζει πως θέλει να  σπάσει το «άβατο» στο ΚΕΘΕΑ και σε καμία περίπτωση να καταργήσει το αυτοδιοικούμενο καθεστώς του νομικού αυτού προσώπου. «Το ΚΕΘΕΑ διαχειρίζεται χρήματα του Έλληνα […]