Σάββατο 01 Απριλίου 2023

Εσωτερικός Έλεγχος

Καινοτόμο εργαστήριο για τον εσωτερικό έλεγχο ως εργαλείο πολιτικής στο Δημόσιο

Καινοτόμο εργαστήριο για τον εσωτερικό έλεγχο ως εργαλείο πολιτικής στο Δημόσιο

Καινοτόμο Εργαστήριο πραγματοποιήθηκε σήμερα από το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΙΝ.ΕΠ.) του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ), σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Καταπολέμησης της Διαφθοράς (ΓΕΓΚΑΔ). Αντικείμενό του ήταν ο Εσωτερικός Έλεγχος ως εργαλείο πολιτικής στον Δημόσιο Τομέα. Στο Εργαστήριο προσκλήθηκαν και συμμετείχαν με εισηγήσεις τους η ΓΕΔΔ κ. Μαρία Παπασπύρου, ο Ειδικός Γραμματέας […]