Τετάρτη 29 Ιουνίου 2022

εταιρικά κεφάλαια

Αγάπη μου… έχασα 32 τρισ. δολάρια

Αγάπη μου… έχασα 32 τρισ. δολάρια

Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία το ακριβές ποσό εταιρικών κεφαλαίων που κάθε χρόνο χάνεται από τα τραπεζικά ταμεία των χωρών σε ολόκληρο τον πλανήτη φθάνει τα 32 τρισ. δολάρια. Τα χρήματα αυτά αυτά θα έπρεπε να προορίζονταν κανονικά για την αποπληρωμή εταιρικών φόρων και να αποδίδονται στις κρατικές οικονομίες. Αντί αυτού όμως μέσω επενδυτικών σχημάτων -οχημάτων […]