Σάββατο 25 Ιουνίου 2022

Ευρωπαίοι πολίτες

Μόνο τρεις στους δέκα Ευρωπαίους έχουν ακούσει για τα νέα «προσωπικά δεδομένα»

Μόνο τρεις στους δέκα Ευρωπαίους έχουν ακούσει για τα νέα «προσωπικά δεδομένα»

Ελλιπή ενημέρωση για το σύνολο των δικαιωμάτων, όπως αυτά έχουν θεσπιστεί από τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας των Δεδομένων (GDRP), έχουν οι Ευρωπαίοι πολίτες, αν και συμπληρώθηκε ήδη ένας χρόνος από την εφαρμογή του, σύμφωνα με τα αποτελέσματα ειδικής έρευνας του Ευρωβαρόμετρου. Οι Ευρωπαίοι πολίτες σίγουρα είναι, πλέον, καλύτερα ενημερωμένοι για τα ψηφιακά τους δικαιώματα σε […]