Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2021

Ευρωπαϊκή Σύμβαση  για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου

Ενστάσεις «βλέπει» το Επιστημονικό Συμβούλιο της Βουλής για αιγιαλό και «κούρεμα» οφειλών Δημοσίου

Ενστάσεις «βλέπει» το Επιστημονικό Συμβούλιο της Βουλής για αιγιαλό και «κούρεμα» οφειλών Δημοσίου

Ενστάσεις προβάλλει το Επιστημονικό Συμβούλιο της Βουλής, «βλέποντας» παραβίαση άρθρων του Συντάγματος που προβλέπουν την προστασία του περιβάλλοντος και της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, αναφορικά με τις προωθούμενες κυβερνητικές διατάξεις για τον αιγιαλό, αλλά και για την προνομιακή υπέρ του Δημοσίου μείωση των τόκων από οφειλές προς ιδιώτες, την στιγμή μάλιστα που […]