Τετάρτη 29 Ιουνίου 2022

Ευωρπαϊκή Ένωση

Τρομοκρατία και μεταναστευτικό στο επίκεντρο της συνεδρίασης των υπουργών Εσωτερικών και Δικαιοσύνης της ΕΕ

Τρομοκρατία και μεταναστευτικό στο επίκεντρο της συνεδρίασης των υπουργών Εσωτερικών και Δικαιοσύνης της ΕΕ

Eξτρεμισμός, παραπληροφόρηση, τρομοκρατία και μεταναστευτικές ροές θα βρεθούν στο επίκεντρο της συνεδρίασης των Υπουργών Εσωτερικών και Δικαιοσύνης της ΕΕ, που συνεδριάζουν και σήμερα για 2η μέρα στο Λουξεμβούργο. Οι 28 θα συζητήσουν επίσης τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες των νέων τεχνολογιών στον τομέα της εσωτερικής ασφάλειας και για τις υβριδικές απειλές και την εσωτερική ασφάλεια, […]